Veřejná správa online

Města & obce online - portál územní samosprávy Portál územní samosprávy Města a obce online poskytuje informace o úřadech měst, obcí a krajů České republiky a od roku 1996 systematicky rozvíjí nabídku řešení pro veřejné informační služby těchto úřadů s možností dálkového přístupu v souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Bezplatně poskytuje tzv. Základní stránku úřadu, která je koncipována v souladu se Standardem ISVS. Další službou je Archiv dokumentů a informací z úřadů územní samosprávy, udržovaný stovkami měst a obcí prostřednictvím redakčního systému vismo. Portál obsahuje i nástroje pro elektronickou komunikaci občana s úřady.

mesta.obce.cz

vismo - redakční systém pro města a obce Redakční systém vismo Online je software určený ke správě obsahu webových stránek. Systém s názorným editačním prostředím „Edituj, co vidíš“ je vyvíjen společností WEBHOUSE, s.r.o. (dříve Česká vydavatelská pro internet, s.r.o.) od roku 1999 a od počátku je nejrozšířenějším redakčním systémem veřejné správy v České republice. K dispozici je také firmám a dalším organizacím. Internetové stránky s vismo Online jsou bezbariérově přístupné a splňují zákonné požadavky kladené na veřejnou správu. Jejich kvalita je pravidelně oceňována v prestižní soutěži Zlatý erb, ve které weby hodnotí nezávislá odborná porota.

www.vismo.cz

Zlatý erb - soutěž měst a obcí o nejlepší webové stránky a elektronickou službu Soutěž měst a obcí o nejlepší webové stránky a elektronickou službu, pořádaná od r. 1999. Smyslem její existence je podpora modernizace místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb občanům a specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií. Svým důrazem na kvalitní a transparentní hodnocení dosáhla soutěž Zlatý erb dobrého jména a značné popularity. V roce 2002 byla oceněna jako finalista světové soutěže Stockholm Challenge Award a v roce 2011 získala ocenění Český zavináč. Soutěž již tradičně poutá pozornost měst, obcí a veřejnosti.

www.zlatyerb.cz, zlatyerb.obce.cz

Deník veřejné správy - informace z oblasti státní správy a samosprávy, měst, obcí a regionů Deník veřejné správy přináší informace z oblasti státní správy a samosprávy, měst, obcí a regionů. Je koncipován tak, aby byl každý den čten jako první ranní noviny pro pracovníky veřejné správy.

denik.obce.cz

Obec & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí Časopis, který je dodáván téměř do všech obcí v České republice. Vedle ekonomických otázek, financování a témat spojených s informatizací veřejné správy se zabývá v plném rozsahu problematikou územní veřejné správy včetně životního prostředí, investiční a bytové výstavby, infrastruktury, energetických úspor, dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, problematikou rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativou.

www.obecafinance.cz


Počet přístupů: 15 654 523 


© 1996-2014 WEBHOUSE, s.r.o., webhouse.cz
© 1998-2014 Triada, spol. s r. o., www.triada.cz